Algemene voorwaarden

Bij het plaatsen van een bestelling bent u zich bewust van onze Algemene Voorwaarden en heeft u deze geaccepteerd.

Nadat uw opdracht bij Discount Letters is geplaatst ontvangt u van ons een automatisch gegenereerde bevestiging per e-mail. Deze overeenkomst is pas geldig indien Discount Letters deze geautomatiseerde bevestiging niet ontbindt. Wij gebruiken dit recht van ontbinden bij teksten die naar het oordeel van Discount Letters om racistische of opruiende dan wel etnische redenen of anderszins ongepast zijn. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de order binnen 30 dagen teruggestort worden.

Discount Letters kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het schenden of overtreden van auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht etc.

Discount Letters vrijwaart zich van eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door u bestelde tekst.

Discount Letters sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen op hiervoor niet bestemde ondergronden worden geplakt, of geplakt worden op eigendom van derden.

Bestellingen kunnen en mogen alleen geplaatst worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien een bestelling geplaatst wordt door een persoon jonger dan 18 jaar, dienen de ouders of verzorgers hiervan op de hoogte gesteld te zijn door de besteller.

Na ontvangst van uw betaling streven wij er naar om binnen 5 werkdagen te produceren en te verzenden.

Bestellingen kunnen alleen worden veranderd of geannuleerd indien deze nog niet in productie zijn genomen.

Het recht van retour is niet van toepassing omdat bestellingen van teksten en logo's etc. maatwerk betreft.

Wij garanderen dat er standaard de originele kwaliteitsvinyl van Avery Dennison: de Avery 700 Premium Film wordt gebruikt.

Indien de levertijd niet haalbaar is zal Discount Letters de klant hier tijdig van op de hoogte stellen en de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden.

Uw bestelling wordt door TNT verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging, tenzij bindende afspraken over de levertijd schriftelijk door ons zijn bevestigd.

Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Discount Letters , is Discount Letters gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, danwel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

Klanten kunnen bij ons alleen door middel van vooruitbetaling bestellen. Wanneer wij geen betaling ontvangen zal betreffende bestelling na twee weken automatisch geannuleerd worden.

Eventuele mankementen of klachten moeten binnen 8 dagen bij Discount Letters na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail zijn gemeld.

Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige teksten.

De plakinstructies zijn door ons met zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor de wijze waarop u onze handleiding gebruikt of interpreteert.

Wij garanderen u dat de door u verstrekte gegevens door ons veilig worden opgeslagen en alleen worden gebruikt voor uw opdrachten.

Discount Letters is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisks, floppy disks of andere mediadragende producten.

Deze website wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van Discount Letters.

Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.